fbpx

ÉRINTÉSMENTES SZOBAI MAPPA

Kedves Vendégeink!

Az alábbi menüpontokon érhetőek el a bővebb információk házirendünkről, a veszély esetén történő teendőkről, és szállodánk szolgáltatásairól.

Kérdés esetén a szállodai Recepción készséggel állunk rendelkezésükre!

Házirend

A Patak Park Hotelben való tartózkodás, illetve szolgáltatásainak igénybevétele csak jelen Házirend betartásával történhet. A Házirend rendelkezéseit a szálloda vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Házirend a szállodában tartózkodó valamennyi vendégünkre vonatkozik.

 • A Patak Park Hotel üzemeltetője, és tulajdonosa a MM 2000 PLUS KFT., székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 38. (továbbiakban „Üzemeltető”).
 • A vendég köteles betartani a jelen házirend szabályait, abban az esetben, ha megsérti azokat, az Üzemeltetőnek jogában áll elállni az elszállásolástól és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat visszamondhatja a megegyezett idő lejárta előtt.
 • Szoba kiadása csak olyan Vendégnek lehetséges, aki érvényes, személyazonosságát igazoló dokumentummal jelentkezik be.
 • Vendégeink a szálloda épületeit, helyiségeit, eszközeit kizárólag rendeltetésszerűen használhatják, továbbá a vonatkozó Tűz- és Balesetvédelmi szabályokat, előírásokat kötelesek betartani.
 • A szálloda recepciója napi 24 órán keresztül működik.
 • A szobák az érkezés napján 15 órától foglalhatók el, az elutazás napján 10 óráig lehet bennük tartózkodni.
 • Ha a Vendég utólag kéri az ott tartózkodás meghosszabbítását, az üzemeltető más szobát is felkínálhat, mint azt, amelyikben eredetileg volt elszállásolva.
 • Vendégeinknek tilos a szobában és a társas területeken a berendezés átrendezése, a telefonkészülékek a rádiók és televíziókészülékek, hajszárítók az elektromos hálózat vagy más berendezések javítása, és ezekbe bárminemű beavatkozása. Ellenkező esetben kötelesek az okozott kár megtérítésére.
 • Az Üzemeltető a Vendégek tárgyainak vagy a vendégeknek hozott tárgyak káráért nem felel, kizárólag, ha azokban a kárt az Üzemeltető, vagy annak alkalmazottja okozta. Hozott tárgyaknak számítanak azok a tárgyak, amelyek a szállás vagy a tárgyak megőrzésére kijelölt helységekbe voltak elhelyezve, vagy amelyek az üzemeltető alkalmazottainak voltak átadva. A kár megtérítését az üzemeltetőnél azonnali hatállyal kell érvényesíteni. A kártérítés joga megszűnik, ha azt legkésőbb 15 napon belül, a kárról szerzett tudomás napjától számítva nem kerül érvényesítésre, illetve a Patak Park Hotel elhagyása után közlik azt az üzemeltetővel.
 • A Vendég a megérkezésekor saját érdekében azonnal ellenőrzi a szoba berendezésének állapotát és működését, a minibár árlista szerinti felszerelését és az esetleges hibákat azonnal jelenti a recepción. Ellenkező esetben, az esetleges nem bejelentett hibákért felelősségre vonható, mintha saját maga okozta volna ezeket.
 • A Vendégnek joga van a bérbe vett szoba és a társas helységek teljes berendezésének használatára, az esetlegesen bennük okozott kárért felelősséggel tartozik.
 • Ha a Vendég az Üzemeltető tulajdonát eltulajdonítja, vagy abban kárt okoz, az üzemeltető tulajdonában esett kár összege a végleges számla kiállításakor lesz kiszámlázva, amit a Vendég a szállodából való távozáskor köteles megtéríteni.
 • A Patak Park Hotel területén okozott károkért Vendégeink anyagi felelősséggel tartoznak!
 • Dohányzás: kizárólag az épületen kívül a kijelölt helyeken lehetséges. A szobákban és az épület többi részében TILOS. Amennyiben a Vendég a kijelölt helyeken kívül, engedély nélkül dohányzik, pótdíj megfizetésére kötelezhető, melynek mértéke a szobaár 25%-a.
 • Tűzgyújtás csak az arra kijelölt helyen, engedéllyel történhet.
 • Az üzemeltető nem felel a Vendégek közti esetleges nézeteltérésekért vagy konfliktusokért, de a törvényes előírások értelmében megteszi a szükséges intézkedéseket a rend fenntartására az elszállásolási intézmény területén belül.
 • Balesetről, vagy más rendkívüli eseményről a Recepciót azonnal tájékoztatni kell.
 • Ha a Vendég megbetegszik, vagy megsérül az Üzemeltető alkalmazottja segítséget nyújt benne, hogy megfelelő orvosi ellátáshoz jusson. Elsősegélynyújtásra a mentőláda a recepción található.
 • A Patak Park Hotel Vezetősége a helyszínen történt balesetekért felelősséget nem vállal! A szálloda területén található eszközöket és szolgáltatásokat Vendégeink minden esetben saját felelősségükre használják!
 • A vendég egyetért azzal, hogy ott tartózkodása idején a szobába, munkaköri kötelezettsége elvégzésére, beléphessen a takarítónő, a karbantartó, esetleg az üzemeltető más alkalmazottja.
 • A vendégnek tilos a szobájában és az objektum más területein zajosan szórakozni, hangosan hallgatni a rádió és televízió programot. 22.00 – 6.00 óráig köteles az éjjeli nyugalom betartására.
 • Ha a vendég időlegesen elhagyja a szobát köteles elzárni a vízcsapokat és bezárni az ablakokat.
 • Sporteszközök szobára vitele nem engedélyezett.
 • A szállás és az igénybe vett szolgáltatások árát a Vendég az érvényes árlista szerint köteles megtéríteni. Az üzemeltető a számlát rendszerint a vendég távozásakor állítja ki. A számla fizetési határideje azonnal, a kiállítás után érvényes. A Vendég távozásakor köteles a minibárból fogyasztott italokat az árlista alapján megtéríteni. 
 • A Vendég távozáskor köteles a szállodai telefon használatának megtérítésére.
 • A talált tárgyakat kérjük a Recepción leadni. A szálloda területére behozott értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk.
 • A Vendégek panaszait, reklamációkat és az esetleges javaslatokat az Üzemeltető felelős munkatársa fogadja.
 • A Vendég az objektum előtt álló parkolóban parkolhat, amely részben kamerarendszerrel megfigyelt, de nem áll őrzés alatt. Az üzemeltető az így elhelyezett gépjárműért a vonatkozó jogi szabályok alapján felel.
 • A szálloda összes társas helysége kamerás megfigyelés alatt áll. 
 • Megkérjük kedves Vendégeinket, hogy szállodánk és a környezet tisztaságára fokozottan ügyeljenek, a kihelyezett hulladékgyűjtőket minden esetben vegyék igénybe!
 • A szálloda teljes területén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért a szálloda vezetősége nem vállal felelősséget! Értéktárgyaik elhelyezésére a szobai széf használatát javasoljuk.
 
Figyelem!
 
A házirendben foglaltak nem ismerése nem mentesít a felelősség vállalása alól!

Teendő veszély esetén

Kérjük, tanulmányozza át szobája elhelyezkedését, a vészkijáratokat, tűzjelzőket és kövesse a biztonsági utasításokat. Felhívjuk figyelmét a bejáratnál elhelyezett vészkijáratokat feltüntető táblára.

 
Tűz esetén
 
Szállodánk tűzjelzővel felszerelt. A személyzet megfelelően ki van képezve vészhelyzetek gyors és hatékony kezelésére. Az automatikus tűzjelző rendszer a biztonsági szolgálatnál jelez.
 
Így segíthet a tűz megelőzésében
 
Kérjük, ne dohányozzon az ágyban és a forró hamut ne öntse a szemetes kosárba. A szobába bekészített vízforralót a fürdőszobapultra állítva használja. 
 
Ne hagyja őrizetlenül bedugva a notebook, telefon, illetve más hasonló személyes tárgyai akkumulátor töltőjét. A szobákba és a kapcsolódó helyiségekbe pirotechnikai anyagot, éghető folyadékot, gázpalackot (azzal üzemeltethető berendezést) ne vigyen, ne használjon. 
 
Kávéfőzőt, rezsót, vasalót, egyéb saját főző-, melegítő-, hő termelő berendezést pl. egyedi fűtőberendezést) ne használjon. Csak kifogástalan villamos eszközöket használjon, a TV-t, a szobából történő távozáskor kapcsolja ki, ha a hajsütővas, villanyborotva, hajszárító használatára már nincs szükség, válassza le azt a hálózatról. 
 
Ha valamely berendezésnél hibás működést észlel, azt azonnal kapcsolja ki és jelezze a recepción. A lámpatestre éghető anyagú dekorációt, árnyékvetőt ne tegyen, nyílt lángú világítóeszközt ne használjon.
 
Ha tűzriadó esetén a szobában tartózkodik, a következő a teendő
 
Hagyja el a szobát azonnal. Tűz esetén ne használja a liftet. A lépcsőházat használja menekülési útvonalként. A tűzálló ajtók automatikusan záródnak, de kézzel továbbra is nyithatók. 
 
Ha nem tudja elhagyni a szobát, kuporodjon össze, így alulról frissebb levegőt kap. Csukja be az ajtót, hogy a tűz ne terjedjen tovább, gátolja a tűz helyiségbe való bejutását az ajtó vízzel való locsolásával. Védekezzen a füst ellen a szája elé tett nedves kendővel.
 
Teendők, ha tüzet észlel
 
Ha füstöt vagy tüzet észlel, azonnal hagyja el a szobáját és a szabadba távozzon. Ha a folyosón tartózkodik, nyomja meg a legközelebbi tűzriasztót. A tűzjelző berendezés folyosón lévő kézi jelzésadója üveglapjának beütésével vagy telefonon azonnal értesítse a recepciót. 
 
Az esetleges Ön által eloltott tűzesetet is jelezni kell késedelem nélkül. Ha azt tapasztalja, hogy Ön az első észlelő, hangos kiáltással, az ajtókon történő bezörgetéssel riassza a vendégeket, értesítse a dolgozókat. 
 
Kérjük, ne kockáztassa testi épségét a tűz eloltásával, a poroltót csak kisebb tűz esetén használja. Nagy tűz esetén azonnal hagyja el az épületet.
 
Mit tegyen, ha nem tudja elhagyni a szobát
 
Hívja a recepciót és mondja el mi történt. Maradjon a szobában, ha a kijáratot nem tudja kinyitni, a legbiztosabb, ha bent marad. Rakjon vizes törölközőt az ajtónyíláshoz, hogy a füst ne menjen be a szobába. 
 
A szemetes kosarat ürítse ki, ezt vödörként használva vizesen tarthatja a törölközőket és lepedőket. Jobban észrevehetővé válik, ha az ablakba a lepedővel jelez a tűzoltóknak. Takarja el arcát és száját egy nedves ruhával így jobban tud lélegezni. 
 
Az ablakot ne nyissa ki, zárt ablaknál a tűz nehezebben terjed tovább.
 
A legközelebbi vészkijárat keresésekor a következőket tegye
 
Ha csak kisebb füstöt észlel, menjen a legközelebbi vészkijárathoz. Ha sötét van, a fal mellett haladjon a vészkijárathoz, és közben számolja az ajtókat.
 
Próbálja megjegyezni a menekülési útvonalat!
 
Keresse meg a legközelebbi tűzriasztót és poroltót. Keresse meg a legközelebbi vészkijáratot. Számolja és jegyezze meg az ajtókat a szobája és a vészkijárat között. A lépcsőt használja a menekülésre. Soha ne próbáljon meg nagy füstön átmenni! Ne használja a liftet! Mindig őrizze meg nyugalmát!
 
Óvatosan cselekedjen és őrizze meg nyugalmát!

Szolgáltatások

Ágynemű
Az ágyneműk cseréje a Vendégeink érkezése előtt történik, környezetünk védelme és hosszú távú fenntarthatóságának megőrzése céljából. Amennyiben naponta ágynemű cserére lenne szüksége, kérjük, forduljon a szállodai recepcióhoz. Az ágyneműhuzat extra cseréjének a díja:
1.000 Ft/fő/garnitúra.
 
Ajándék
Egyedi, különleges ajándéktárgyak a szálloda halljában találhatók. Vásárlással kapcsolatban, kérje Recepciós kollégánk segítségét.
 
Ajándékutalvány
Vendégeink kérésére, igény szerinti összegben ajándékutalvány vásárlására van lehetőség a Recepción személyesen, valamint online a honlapunkon közvetlenül: IDE KATTINTVA
 
ATM
Szállodánkhoz legközelebb eső bankautomata:
OTP ATM: 2025 Visegrád, Fő u. 34.
 
Borospince
A pincehelyiség hangulata visszakanyarodik cégünk gyökereihez. Megjelenésében a ’70-es évekbeli borozó elegáns stílusát idézi. Ez a terem ideális különböző rendezvények, fogadások, kiscsoportos étkezések, borvacsorák, bor-, illetve pálinkakóstolók lebonyolítására.
 
Bringa Stop
Kerékpár megállóhelyünk szerelési és pihenési lehetőséget biztosít megfáradt kerékpáros Vendégeink számára. A recepción az esetleges szerviz igényeket kérjük, jelezni szíveskedjenek, szakszerű segítségnyújtásban a visegrádi Tekerentyű Szereldével közvetlen kapcsolatban állunk. A megállóhelyen térkép áll rendelkezésre a kerékpárútvonalak áttekintéséhez. 
 
Cipőtisztítás
A szálloda előcsarnokában található cipőtisztítógép a Vendégeink számára térítésmentesen igénybe vehető. Amennyiben további cipőtisztító eszközökre, esetleg cipőtisztító szolgáltatásra lenne igénye, az térítés ellenében a Recepción igényelhető. 
 
Dohányzás
Szállodánk minden helyisége, az összes szobát és a teraszokat is beleértve füstmentes terület. Dohányozni csak a szállodán kívül, az arra kijelölt helyen szabad. Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy amennyiben a szobában dohányoznak, pótdíjként a szobaár 25%-át számoljuk fel, továbbá az ebből adódó hatósági eljárás költsége is a vétkest terheli. Megértésüket köszönjük!
 
Ébresztő szolgáltatás
Vendégeink igény szerint telefonos ébresztést kérhetnek a Recepción.
 
Elektromos áram
220 V, 50 Hz
 
Erdei Fitnesz Liget
Szállodánk egyedülálló erdei fitnesz részleggel rendelkezik, mely a 2. emelet folyosójáról közelíthető meg (pontos helyszínét táblák jelzik a szálloda területén belül). Innen lépcső vezet az Erdei Fitnesz Ligetbe, mely különböző szabadtéri kardió- és kondicionáló gépekből áll. A telepített eszközök segítségével egyszerű, de mégis minden testrészre kiterjedő gyakorlatok végezhetők.
 
Erdei Wellness Terasz
Szállodánk erdei wellness részleggel rendelkezik, mely a 2. emelet folyosójáról közelíthető meg. Kültéri jakuzzi, panorámás szaunák, valamint napágyak biztosítják Vendégeink pihentető kényeztetését. Fürdőköpeny, wellness törölköző térítés ellenében, szauna lepedő ingyenesen igényelhető a Recepción. Nyitva tartás: hétfőtől-vasárnapig, 9:00-18:00 óra között. 18:00 óra után térítés ellenében privát használatra bérelhető a terasz. Részlétekről érdeklődjön Recepciónkon. 
 
Érkezés, elutazás
A szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el. A szobát mágneskártya nyitja (az ajtó érzékelőjéhez érintve), a kártyát az ajtó melletti egységbe helyezve kapcsolódik fel az áram a szobában. Szobaasszonyaink elutazáskor ellenőrzik a szoba felszereltségét, állapotát, illetve a minibár tartalmát, s aláírják a szoba ellenőrzési lapot, ezért kérjük indulás előtt jelezze távozási szándékát a recepción (telefonon (0-ás gomb), vagy személyesen. Kérjük, hogy az elutazás napján szobáját 10:00 óráig szíveskedjen elhagyni, valamint kulcskártyáját a recepción leadni. 
 
(Étterem) Patak Bisztró
A Patak Bisztró a hét minden napján, 11:30 – 21:00 óra között áll Vendégeink rendelkezésére. Étel- és italkínálatunkat az étteremben található étlapon és itallapon kívül itt is megtalálják. Az étterem a’la carte étteremként is működik, így fogad külsős Vendégeket is. Jó idő esetén a patak parton található éttermi teraszunkon is helyet foglalhatnak.
 
Felnőttbarát szálloda
A Patak Park Hotel 2019 márciusa óta felnőttbarát szállodaként működik, így kizárólag 18 éven felüli Vendégeket fogad. Elsődleges célunk, hogy tőlünk mindenki teljesen feltöltődve, újult erővel távozzon, melyhez minden szükséges feltétel adott Visegrád első felnőttbarát szállodájában. 
 
Fizetési eszközök
Szállodánkban és Vendéglőnkben a készpénzen kívül az alábbi fizetési eszközökkel tud fizetni: bankkártya, hitelkártya (Maestro, MasterCard, Visa), Szép-kártya (K&H, OTP, MKB).
 
Fogorvos
Cím: 2025 Visegrád, Fő u. 38. Telefon: +36 26 397 574
 
Fürdőköntös, wellness törölköző, szaunalepedő 
Fürdőköntös (1.000 Ft/db) és wellness törölköző (500 Ft/db) igényelhető a Recepción térítés ellenében. Ezek használatáért letéti díjat terhelünk szobaszámlájára (köntös: 4.000 Ft/db, wellness törölköző: 1.000 Ft/db). Amennyiben elutazáskor ezeket a Recepción visszaszolgáltatják, a deposit összege törlésre kerül. Szaunalepedőt térítésmentesen biztosítunk, melyet a Recepción tud igényelni.
 
Fürdőszoba
Szobáink mindegyike rendelkezik saját fürdőszobával (káddal vagy zuhanyfüggönnyel/ üveg védőfallal ellátott zuhanyzóval). Fürdőszobák felszereltsége: mosdókagyló megfelelő világítással, konnektor a tükör mellett, mozgatható kozmetikai tükör, hajszárító, fűtött törölközőtartó, fogas, lerakó felület, szemetes. Ezen felül: mosható kádelő, kéztörlő és fürdőlepedő, fogmosópohár, szappan/folyékony szappan a mosdókagylónál, tusfürdő kádnál/zuhanynál, vattakorong, fültisztító, papír kozmetikai kendő, tartalék wc papír.
 
Gyógyszertár
2025 Visegrád, Fő u. 44., Telefon: +36 26 398 365
 
Hajszárító
Minden fürdőszobában található hajszárító. Kérjük, körültekintően és rendeltetésszerűen használja, a balesetek elkerülése érdekében. Használata vizes kézzel, ill. a kádban/zuhanyzóban szigorúan tilos! Ne helyezze a hajszárítót a mosdókagylóba. Használat után kérjük, helyezze a hajszárítót a tartójába.
 
Hall, meeting point
A Recepciónál található hallban, ill. meeting pointon a környék nevezetességeiről, aktuális programokról információs anyagok állnak rendelkezésre.
 
Internet
Szállodánk egész területén (a szobákat is beleértve) ingyenesen használható wifi hálózat áll Vendégeink rendelkezésére (jelszó: patakpatak). 
 
Jakuzzi és szauna privát használata
Szállodánk 2. emeleti folyosójáról közelíthető meg erdei panorámás wellness teraszunk, mely minden nap 18 óra után, külön térítés ellenében vehető igénybe. Szabad időpontokról és pontos árakról érdeklődjön szállodánk Recepcióján.
 
Játékeszközök 
A szobaár tartalmazza a biliárdon kívül a különböző játékeszközök (asztalitenisz, társasjátékok, csocsó stb.) használatát. A kiegészítőket kérje a Recepción. A biliárd használati díja 1 500 Ft/óra.
 
Kavics terem
Egyéni vendégeink számára játszóterem (pingpong, csocsó stb.), társalkodó, csoportos vendégeink részére szekcióteremként is funkcionál, igény szerint függönnyel leválasztható. A hanghatással járó játékok (pingpong, csocsó, biliárd) használatát kérjük a 9:00-22:00 óra közötti időszakra korlátozni Vendégeink nyugodt pihenése érdekében.
 
Kerékpárbérlés
Szállodánk Recepcióján kerékpár bérlésére van lehetőség, mely térítési díj ellenében vehető igénybe. A kerékpárhoz fejvédő sisakot biztosítunk. Népszerű túraútvonalakról érdeklődjön a Recepción, ahol Pilis térkép vásárlására is van lehetőség.  
 
Kisállatok
Szállodánk kisállatbarát szálloda, azaz térítés ellenében kisállatot is fogad, 10 kg-os súlyig. Részükre etető és itatótálkát, kényelmes fekhelyet biztosítunk. A kisállatokra vonatkozó szabályokat kérjük keresse külön tájékoztatónkban. 
 
Kulcskártya
A szállodai szobaajtó nyitására (a kulcskártyát az ajtón lévő érzékelőhöz kell érinteni), a szobában lévő elektromos berendezések üzembe helyezésére, valamint a szálloda egységeiben igénybe vett szolgáltatások alkalmával Vendégeink azonosítására szolgál. Az érkezés napján 15:00 órától az utazás napján 10:00 óráig érvényes. Kérjük, kulcskártyáját és annak tokját tartsa magánál, elutazáskor pedig szíveskedjen a Recepción leadni.
 
Klíma
Minden szoba egyedileg szabályozható légkondicionálóval van felszerelve. Az ablak nyitott állapotában a klíma automatikusan kikapcsol. A klímára vonatkozó kezelési útmutatót a „Szobai klíma használati útmutató”-ban találja. A közösségi helyiségeink többsége is légkondicionált.
 
Minibár 
Kérjük, tekintse meg minibár kínálatunkat. A szobai minibár kizárólag a szállodánk által bekészített italok, ill. ropogtatnivalók tárolására szolgál, egyéb ételek, italok hűtésére nem alkalmas. Az elfogyasztott mennyiséget naponta pótoljuk, melyek árát naponta terheljük az Ön számlájára. Az utolsó napi fogyasztását kijelentkezéskor szíveskedjen a Recepción jelezni!
 
Mobiltöltő állomás
Igénybe vehető a szállodánk Recepcióján a nap 24 órájában.
 
Mosás, vasalás, varrás
A mosodai-, illetve a vasalás és varrás szolgáltatásról érdeklődjön a Recepción.
 
Orvos
Cím: 2025 Visegrád, Fő u. 38.
Tel: +36 26 397 149; +36 30 940 7311
Cím: 2021 Tahitótfalu, Visegrádi u. 12.
Tel: +36 26 387 030
 
Panoráma bár
Az első szinten található Panoráma bárunk ideális helyszín üzleti találkozó, szakmai összejövetel, tréning, bankett lebonyolítására, akár 50-55 fő számára. A helyiség 86m2, belmagassága 2,5m, természetes fénnyel, sötétítési lehetőséggel, megfelelő világítással rendelkezik. A helyiségben elérhető: WIFI, projektor, vetítővászon, flip chart tábla, ruhafogas, konnektor és hosszabbító kábel.
 
Parkolás
A szálloda és étterem 36 közvetlen parkolója, valamint 1 mozgáskorlátozott parkolója Vendégeink számára térítésmentesen igénybevehető. A parkolót mindenki saját felelősségére használja, a járműben keletkezett károkért (lopás, rongálás, koccanás stb.) az MM 2000 PLUS Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Kérjük, csak a kijelölt helyen parkoljon, és ne hagyjon értéket a járműben! 
 
Posta
Cím: Visegrád, Fő utca 77. Tel: +36 26 398 020
 
Pótágy
Pótágy elhelyezésére a superior- és a galériás szobákban van lehetőség.
 
Programok
Visegrád és szállodánk aktuális programajánlatait, leírását megtalálja a recepciónál elhelyezett kiadványokban, valamint a weboldalunkon: https://patakhotel-visegrad.hu
 
Recepció
A recepció éjjel-nappal nyitva van, a szobai telefonon a 0-s szám tárcsázásával hívható.
 
Reggeli
Büféreggeli a hotel éttermében 7:30 – 10:00 óra között vehető igénybe.
 
Rendezvények
Szállodánk ideális helyszíne családi, baráti események, üzleti találkozók, csapatépítő programok, szakmai összejövetelek, bankettek megrendezésére. Kavics terem 70 fő, Panoráma bár 50-55 fő befogadására alkalmas. 
 
Sportolási lehetőségek
• Szállodánk területén található az Erdei Fitnesz Ligetünk. 6 teraszon, 10 különböző, más-más területet megmozgató erősítőgép áll rendelkezésre.
• Kerékpárbérlési lehetőségekkel kapcsolatban recepciós kollégáink szívesen állnak rendelkezésre. 
• A környéken számos túra és futóútvonal várja az aktív kikapcsolódás szerelmeseit. Pilis túratérképet térítés ellenében vásárolhat Recepciónkon. 
• Túravezetőnk örömmel áll rendelkezésére különböző nehézségi fokú, és hosszúságú túrák vezetésében. A vezetett túra időpontokról érdeklődjön Recepciónkon. 
 
Számítástechnikai segítségnyújtás
Amennyiben számítástechnikai segítségre lenne szüksége, a szállodánk Recepciója a nap 24 órájában készséggel áll szíves rendelkezésre.
 
Széf
Szobaszéf áll Vendégeink rendelkezésére. Recepciónkon központi széfet is igénybe tud venni értékmegőrzés céljából. A szálloda nem vállal felelősséget Vendégeink eltűnt, elhagyott, megrongálódott stb. értéktárgyakért.  
 
Szobák felszereltsége
Szállodánk szobái az alábbi felszereltséggel rendelkeznek: ruhásszekrény, vállfa, öltönytáska felakasztásának lehetősége, ruhaakasztó. Egy ülőalkalmatosság ágyanként, ebből 1 db szék. Íróasztal szabad felülettel. világítással. Éjjeliszekrény, olvasólámpa, szabad konnektorok, ágyból vezérelhető teljes szobavilágítás, szobavilágítás, öltözőtükör, bőröndtartó, papírkosár.    
 
Takarítás
Takarító személyzetünk a szobákat naponta, 9:00-15:00 óra között takarítják. Amennyiben nem kér takarítást, kérjük, a kilincsre akasztott „Kérem, ne zavarjanak!” táblával szíveskedjen jelezni. A törölközőket (hosszabb ideig megszálló vendégeink részére) heti egyszer, külön kérésre, 500 Ft/db áron, naponta cserélik.
 
Takaró, párna
Amennyiben további takaróra, párnára lenne szüksége, kérjük, forduljon a takarítószemélyzethez, vagy a Recepcióhoz. 
 
Taxi, transzfer
Rendelhető a szálloda recepcióján.
 
Telefon
Minden szobában található telefon, melyhez a „Telefon használati” tájékoztatónk nyújt segítséget. A szobából közvetlenül hívható másik szoba, valamint a Recepció és az Étterem.
 
Televízió
Minden szállodai szobában megfelelő méretű, színes LCD televízió, ahhoz tartozó távirányító található.
 
Tisztálkodási szerek
Tisztálkodási szerek vásárlásával kapcsolatban kérje Recepciós kollégánk segítségét.
 
Törölköző
Törölközőcsere igényét a szennyes törölköző földre dobásával jelezheti. Kérjük, vizes törölközőjét terítse a (télen) fűtött törölközőszárítóra, amivel elkerüli a felesleges cserét. Köszönjük, hogy segít megóvni a környezetünket! A törölközőt és fürdőlepedőt kérjük, ne vigye ki a szobából. Wellness törölköző, köntös és szaunalepedő igényelhető a Recepción. 
 
Túraeszközök
Túrafelszerelések, sporteszközök tárolása, tisztítása a külön erre a célra kialakított tároló helyiségben, a Recepcióhoz vezető lépcső jobb oldalán, a kerékpártárolóban történik.
 
Tűz
Automata tűzjelző berendezések találhatók minden emeleten. Ha a szobájában a központi figyelmeztetés elhangzik, azonnal hagyja el a helyiséget, és ne használja a liftet! A menekülési útvonal minden szoba bejárati ajtaján megtalálható. Ha bármikor tüzet észlel, haladéktalanul jelezze a Recepción.
 
Vacsora
a vacsora a hotel éttermében 18:00-20:00 óra között vehető igénybe. 
 
Varrókészlet
Vendégeink részére, kérés esetén varrókészletet biztosítunk. Igényelhető a Recepción.
 
Vendégfelvonó
Szállodánkban vendégfelvonó üzemel, melyet mindenki saját felelősségére használ. Tűz esetén a lift használata tilos!

Telefon használata

A szobatelefon házon belüli, vezetékes telefonhívásokra használható az alábbiak szerint, mely térítésmentes szolgáltatás:

 
Recepció
0
 
Másik szoba hívása 
Tárcsázza a szobaszámot!
 
Étterem
303
 
Ébresztés
Kérjük jelezze a recepción ezzel kapcsolatos igényét!
 
Segélykérés (Mentő, Rendőrség, Tűzoltóság)
tárcsázza a 9 számot, majd a 112 számot

Szobai széf használati útmutató

Kód beprogramozása

# 1 • Kinyitott ajtónál az ajtó hátulján lévő PIROS GOMBOT be kell nyomni

# 2 • Megjelenik a kijelzőn a SET CODE felirat

# 3 • Be kell ütni a kívánt, 3-8 számjegyből álló kódot

# 4 • Meg kell nyomni a START gombot

# 5 • A hangjelzés után megjelenik az IN felirat és a beállított kód

Széf kinyitása

# 1  • Meg kell nyomni a START gombot

# 2 • Be kell ütni a beállított felhasználó kódot

# 3 • Meg kell nyomni a START gombot

# 4 • A széf ajtaja nyitható a tekerhető ajtónyitóval

Szobai klíma használati útmutató

A szobai klíma csak abban az esetben működik, ha az ablak zárva van!

 
A klíma vagy téli (fűtés HEAT) vagy nyári (hűtés COOL) módban üzemel ősz-tél / tavasz-nyár időszaktól függően. Tavasszal-nyáron nem lehet fűteni vele, ősszel-télen nem lehet hűtési üzemmódban üzemeltetni. A klíma a bekapcsolását követően a kijelző közepén írja ki az aktuális hőmérsékleti értéket, a bekapcsolásig a korábbi üzem közben mért érték látható.
 
1. Klíma bekapcsolása a jobb felső sarokban lévő gombbal történik (1). Bekapcsolt állapotban a gomb melletti led pirosan világít és a gomb alatt lévő kijelző részen megjelenik egy SMILE és egy HULLÁM IKON. Ha a SMILE (5) nem jelenik meg, akkor nincs bekapcsolva rendesen a klíma, tehát újra meg kell nyomni a bekapcsoló gombot.
 
2. A hűtés (COOL) vagy fűtés (HEAT) funkció a MODE gomb (2) többszöri megnyomásával állítható be. Kerülni kell az AUTO és DRY üzemmódokat, mivel abban a módban a klíma nem üzemel. Ha a klíma üzeme közben kerül kinyitásra az ablak, akkor a klíma automatikusan leáll, majd AUTO üzembe váltja magát. A klíma üzemének folytatásához a MODE gombbal újra be kell állítani a (COOL) vagy a (HEAT) funkciókat.
 
3. A TEMP gombokkal (3) lehet beállítani a kívánt hőfokot. A gombok megnyomásakor a kijelző közepén látható a beállított hőmérsékleti érték egy ideig, utána visszaugrik az aktuálisan mért hőmérsékleti értékre. A klíma abban az esetben indul el, ha a beállított, kívánt hőmérsékleti érték és az aktuálisan mért hőmérsékleti érték legalább 3-4 fokkal eltér egymástól. 
 
4. A FAN SPEED (4) gomb többszöri megnyomásával lehet beállítani a ventilátor sebességét. Alacsony, közepes és magas fokozat választható.
 

Kisállat etikett

Ahhoz, hogy az Önök és a háziállat nélkül érkező vendégeink pihenése is zavartalan legyen, kérjük, vegyék figyelembe kisállatbarát szállodai etikettünket!

 

 • Kérjük, jelezzék a szálloda dolgozói felé a kilincsre akasztható táblával, ha kutyája a szobában pihen.
 • Kérjük, a kisállatok részére kihelyezett pihenőhely és etető tálka rendeltetésszerű használatát.
 • Esetleges extra takarítási igényüket recepciónkon jelezni szíveskedjenek.
  Recepciós kollégáink készséggel állnak rendelkezésre, amennyiben kutyatápot szeretnének vásárolni.
 • Kérjük, hogy a szálloda közösségi területein kutyájukat mindig tartsák pórázon.
 • Ne hagyják kisállatukat egyedül a szobában olyan hosszú időre, ami részére szeparációs szorongást okozhat.
 • Amennyiben a kisállat a szálloda bármely területén szükségét végzi, kérjük, a feltakarításról gondoskodni, illetve- a lehetőségekhez képest- ezen tevékenységet a szállodán kívül elvégeztetni szíveskedjenek.
 • Szállodánk éttermének teraszán a kisállatot szeretettel fogadjuk, az étterem beltéri területére a kisállatot bevinni tilos.
 • A szálloda területén az állat által okozott kárért a kisállat gazdája teljes anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

 

Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
Patak Park Hotel vezetősége