fbpx

Hatályos: 2021. június 1-től

A Szolgáltató adatai

Szolgáltató megnevezése: MM 2000 PLUS Kft.
Szolgáltató székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38.
Cégjegyzékszáma: 13-09-078164
Adószáma: 12350364-2-13
Telefonszáma: +36 26 397 486
E-mail: info@patakhotel.hu

Szálloda megnevezése: Patak Park Hotel
Szálloda címe: 2025 Visegrád, Mátyás király utca 82.
Szálloda Web-oldala: https://patakhotel-visegrad.hu/
NTAK szám: SZ19000523

Általános szabályok

A jelen „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató/Szálloda szálláshelyeinek, és a kínált szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos feltételeket. Ahol a jelen ÁSZF Szállodát említ, azon a Szolgáltatót kell érteni.

A Szálloda külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

Szerződő felek

A Szálloda által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül ad a Szállodának, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – szerződéskötés esetén – együttesen a továbbiakban: Felek.

Amennyiben egy rendezvény vagy konferencia lebonyolítására illetve szálláshely szolgáltatásra jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet foglal 10 főt meghaladó szálláshely szolgáltatást ott a Szolgáltatóval szerződő fél a Szervező (a Szálloda/Szolgáltató és a Szervező együttesen a továbbiakban: Felek).

A Szálloda felnőttbarát szállodaként 18 éven felüli vendégeket fogad, mely rendelkezés nem vonatkozik a szállodához tartozó vendéglőre. 

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

A Vendég szóban, írásban vagy elektronikus úton (e-mail-ben) megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásban vagy elektronikus úton (e-mail-ben) ajánlatot küld. A Szálloda a megrendelést csak a szabad kapacitás függvényében tudja visszaigazolni.

A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Vendég foglalásának a Szolgáltató általi írásban vagy elektronikus úton (e-mail-ben) megküldött visszaigazolásával jön létre. Szóban leadott foglalás, megállapodás, szerződésmódosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem eredményez szerződéskötést.

A szerződéskötés során a Vendégnek kifejezetten nyilatkoznia kell a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásáról, amely nyilatkozatot a Szálloda az Adatkezelési Szabályzatában rögzített módon megőriz.

A Szolgáltatónál a Vendég vagy a Szervező által személyesen leadott megrendelésnél csak annak az írásbeli visszaigazolása eredményez szerződéskötést.

A Szerződés meghatározott időtartamra szól.

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás ellenértékére.

A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését, továbbá az eredetitől eltérő szobát biztosíthat a Vendég részére. 

A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás (a Felek által visszaigazolt e-mail-váltás) szükséges.

A jelen pontban foglaltaktól lehetséges eltérés eseti megállapodás megkötésével, ebben az esetben a Felek közötti jogviszonyt az eseti megállapodás határozza meg.

Lemondási és egyéb feltételek

A Vendégnek a Szolgáltató által küldött visszaigazolás megküldéséig szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására van lehetősége.

A lemondási feltételek eltérőek az egyéni foglalás esetén, amely 10 magánszemély főt foglalt magában, illetve csoportos foglalás esetén, amely 10 főt meghaladó magánszemély foglalása esetén érvényes. A lemondási feltételekre külön rendelkezések vonatkoznak a kiemelt időszakokban.

Lemondási feltételek nem kiemelt időszakokban egyéni foglalás esetén:

A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát legalább 72 órával megelőzően a foglalásának kötbérmentes lemondására jogosult.

A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 72 órán belül a foglalását, a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

Szállásközvetítőn keresztül foglalt szobáknál minden esetben a szállásközvetítő partner által a Vendégnek megküldött visszaigazolásban foglaltak a mérvadók. 

Szállásközvetítőn keresztül vásárolt ajándékutalványokkal kapcsolatban a vendég köteles a vásárlás előtt a foglalási szabályokról tájékozódni, valamint a foglalási feltételeket a vásárlással egyidejűleg magára nézve kötelezőnek elfogadni. Az ajándékutalványt a megvásárlás után visszaváltani nem lehet, az nem lemondható. Az érvényességi időn belül azonban az utalványt bárki felhasználhatja, az szabadon átruházható (elajándékozható, illetve eladható). 

Az utalványok felhasználására, az adott szobatípus rendelkezésre állásának függvényében van lehetőség. A szálloda kizár minden olyan kötelezettséget és felelősséget, mely abból fakad, hogy a Vendég a lejárati időn belül, olyan késői időpontban adja meg foglalását, mely időpontban az utalványon szereplő szobatípus, vagy szolgáltatás már nem biztosítható. Az utalvány, mely értékutalvány az adott időszakban, adott szolgáltatás igénybevételére jogosít az utalványon szereplő értékben. Az utalvány a megvásárlását követő időszakban az érvényesség időn belül, az utalványban szereplő szolgáltatás igénybevételére jogosít a felhasználás időpontjában érvényes árak, vagy kiegészítő szolgáltatások különbözetének figyelembevételével.

Ajándékutalványok (“kupon”-ok) lejárati idejét követően az utalványok nem felhasználhatóak. Az utalványok esetleges lejárati időn túli felhasználhatóságáról a Szálloda saját jogkörben dönthet.

A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások – lemondására, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan körülményből (továbbiakban: “vis maior”) eredő, arra visszavezethető ok miatt képtelen a szolgáltatások teljesítésére. Vis maior esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj előleg visszafizetésére, azonban a vis maior miatti nem teljesítésre való tekintettel kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

Vis major esetén a fel nem használt ajándékutalvány felhasználására a Szálloda egy későbbi időpontban lehetőséget biztosít. A Felek vis major eseménynek tekintik különösen a COVID-19 vírushoz kapcsolódó esetleges járványügyi veszélyhelyzetet és /vagy kijárási korlátozást.

A Szálloda a szobafoglalástól az érkezést megelőző 14. napig indoklás nélkül elállhat, mely esetben a befizetett előleget/ellenértéket haladéktalanul visszatéríti, vagy a foglalást egy új időpontban a vendéggel egyeztetve biztosítja. Amennyiben a Szálloda él az elállás jogával, a vendéget kártérítés nem illeti meg.

Lemondási feltételek a csoportos foglalás esetén (beleértve a kiemelt időszakokat):

A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően kötbérmentesen nem mondhatja le.

A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 60 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 10%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 30 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 29 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 75%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát megelőző 15 napon belül a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le

A Szolgáltatót a Vendég távolmaradása („No Show”) esetén a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő összegű kötbér illeti meg.

Kiemelt időszakok: A mindenkori kiemelt időszakok a Szálloda weboldalán kerülnek feltüntetésre, illetve a szolgáltató munkatársai tudnak tájékoztatást adni. A kiemelt időszakokra vonatkozóan érvényes lemondási feltételek a Szálloda által küldött visszaigazolásban elérhetők.

Ha a Vendég vagy a Szervező úgy kíván módosítani, hogy több szolgáltatást rendel meg, úgy arra korlátozás nélkül van lehetősége, amennyiben a Szolgáltató szabad szálláshellyel, illetve más kapacitással rendelkezik.

A Szálloda folyamatosan figyeli a hatóságok jelzéseit, szakmai ajánlásait, melyeket az üzemelési rendbe azonnal beépít.

Árak

Az aktuális szobaárak a Szálloda honlapján és a szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken is (vendéglő, szobák, stb.) rendelkezésre állnak.

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül, szabadon változtathatja.

Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket – előzetes értesítés mellett – áthárítja a Szerződő félre.

Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a Szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre.

A rendezvény, konferencia árakat a Szolgáltató nem publikálja nyilvánosan, csak konkrét ajánlatkérésre küldi meg a Vendég vagy a Szervező számára.

Az árak nem tartalmazzák a fizetendő idegenforgalmi adó összegét.

Fizetési feltétek

A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a szolgáltatás igénybevétele előtt, oly módon, hogy kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, és a Szolgáltató ugyanakkor jogosult a szolgáltatás 30 %-os vagy teljes ellenértékének megfizetését kérni az igénybevétel előtt.

A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a Szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében igényelhet előleget, amely készpénzben, bankkártyával (hitelkártyáva) és banki átutalással is megfizethető. 

Kizárólag egyedileg létrejött megállapodás alapján van lehetősége a Vendégnek vagy a Szervezőnek utólagos fizetésre. 

A Szerződő fél számláját készpénzben a következő valutákban egyenlítheti ki: forintban. 

A Vendég jogosult a Szolgáltató által a honlapon feltüntetett SZÉP kártyával teljesíteni a szolgáltatás ellenértékét.

A Vendég távozásakor köteles a minibárból fogyasztott italokat az árlista alapján megtéríteni. 

A Vendég távozásakor köteles a szállodai telefon és az esetleges külön rendelt szolgáltatások használati díjának megtérítésére.

A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára valutában a Vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.

A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás megrendelése esetén a szolgáltató 30%-os, illetve 100%-os előlegfizetéssel dolgozik (kiemelt időszakban egyaránt), melyet két részletben kérünk kiegyenlíteni: az első 30% előleget a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül, a fennmaradó részt a szoba elfoglalásakor. 100% előlegfizetés esetén a szobaárat a foglalást követő 3 napon belül kéri kiegyenlíteni. 

Online szobafoglalás

https://patakhotel-visegrad.hu honlapon a foglalás opciót választva nyílik lehetőség azonnali online foglalásra.

 Sikeres foglalás esetén a Szálloda e-mailben küldi el a foglalás visszaigazolását.

A kártyabirtokos (Vendég) részéről felmerült reklamációt a Vendég köteles a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal a helyszínen jelezni. A reklamációról a szállodában írásban jegyzőkönyvet kell készíteni, és a Szolgáltató a reklamáció kivizsgálását követően dönt a kompenzáció módjáról és mértékéről.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az online foglalás során a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli és azt időbeli korlátozás nélkül, harmadik személlyel nem közli, nem hozza nyilvánosságra. Ez alól kivételt képez, ha a Vendég a közléshez előzetesen hozzájárul.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a szállodai szobát egyéni foglalás esetében az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el, és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni. Csoportos foglalás esetében érkezés napján 15:00 órától foglalható el a szállodai szoba, és a Vendég az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles azt elhagyni.

Amennyiben a Vendég az utolsó tartózkodási napon 10,30-ig nem hagyja el a szobát, Szolgáltató 14:00-ig a napi szobaár 50%-át, 14:00 után pedig 100%-át jogosult pótdíjként felszámolni.

A Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából Szolgáltató csomagszobát biztosít.

Előre nem látható technikai akadályok felmerülése esetén Szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja.

A szobaárban szereplő wellness terasz használata érkezés napján 15:00-tól, elutazás napján 10:00-ig érvényes.

A Szállodában laktóz- illetve gluténmentes ételek minden étkezésnél megtalálhatók és ezeket az étlapon és étel táblákon jelöljük. Szállodánk az egyéb speciális étkezésekre (a meglévő alapanyagokból) külön kérésre készít ételeket, mely bizonyos esetekben felár felszámítását vonja maga után. Az étkezéssel kapcsolatos speciális igényeket a foglaláskor jelezni szükséges. A Szállodához tartozó Vendéglő nem tud garanciát vállalni, hogy ételei nem tartalmaznak nyomokban allergéneket (dió, mogyoró pl.), mert az ételek készítése során nem lehet az egyes ételkészítési folyamatokat elválasztani.

Bejelentkezés

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. Törvény 9/H. §-a alapján 2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon szálláshely-szolgálatást igénybe vevő minden  vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató érkeztetéskor,  okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

Az okmányok beolvasása a szálloda rececióján, érkezéskor történik. Az adatok rögzítéséhez kérjük Vendégeinket, hogy az azonosításra alkalmas személyi igazolványt, vezetői engedélyt vagy úti okmányt, valamint lakcím kártyájukat szíveskedjenek bemutatni a recepciós Kollégáknak. 

Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyszolgáltatást megtagadja. Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

Háziállatok

A Szálloda kisállatbarát jellegénél fogva egyidejűleg maximum 1 kisállat (10 kg-os testsúlyig) elszállásolását is vállalja egy darab standard szobában, külön térítési díj ellenében. A kisállattal érkező vendégek magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják a Szálloda kisállatbarát szabályzatát, amely a jelen ÁSZF 3. melléklete. 

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

A Vendég esetleges betegsége, halála 

Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel. Elsősegély-nyújtásra szolgáló mentőláda a Recepción elérhető.

A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A Szerződő fél jogai

A Szerződés alapján a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális igénybevételi feltételek hatálya alá.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

Bármilyen dekoráció kihelyezésére csak a Szálloda előzetes engedélye alapján van lehetőség. A dekoráció kihelyezését a Szálloda megtagadhatja, különös tekintettel, ha az a szálloda vagy a vendégek biztonságát veszélyezteti.

A Szálloda igény esetén termeket a rendezvény kapacitásának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelő méretben biztosít a rendezvényre. A Szálloda fenntartja a jogot, hogy a fennmaradó terem és szoba kapacitását szabadon értékesítse.

A Szerződő fél kötelezettségei

A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A Vendég köteles a Házirend rendelkezéseit betartani. A Házirend a jelen ÁSZF 1. melléklete. A Házirend a Szálloda recepcióján, a szállodaépület minden szintjén és a szobákban is megtekinthető. Abban az esetben, ha a Vendég figyelmeztetés ellenére megsérti a Házirend szabályait, a Szálloda a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

A Vendég köteles a Szálloda eszközeit és helyiségeit rendeltetésüknek és a Házirendnek megfelelően használni, a tűzvédelmi és a balesetvédelmi előírásokat betartani.

A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a Szállodába és vendéglátó egységeibe.

A Vendég a szoba elfoglalásakor saját érdekében köteles azonnal ellenőrizni a szoba berendezésének állapotát és működését, a minibár árlista szerinti felszerelését és az esetleges hibákat azonnal jelenteni a Recepción. Ellenkező esetben, az esetleges nem bejelentett hibákért megtérítési vagy kártérítési felelősséggel tartozik.

A Vendég a Szálloda teljes területén, valamint a szálloda 150 méteres körzetében drónt, quadrocoptert nem használhat és azzal felvételt nem készíthet a többi vendég magánszférájának védelme érdekében. A Vendég a jelen pontban rögzített előírás megszegése esetén teljes körűen felel a drón által okozott kárért.

A Vendég köteles a Szálloda területére vonatkozó, mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben előírt zaj- és rezgésvédelmi előírásokat betartani.

A Vendég köteles betartani a dohányzásra és a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat. Dohányzás: kizárólag a szállodaépületen kívül a kijelölt helyeken lehetséges. A szobákban és a szállodaépület többi részében a dohányzás tilos. Amennyiben a Vendég a kijelölt helyeken kívül, engedély nélkül dohányzik, pótdíj megfizetésére kötelezhető, melynek mértéke a szobaár 25%-a. Tűzgyújtás csak az arra kijelölt helyen, engedéllyel történhet.

A Szálloda szálláshelyeinek elfoglalása a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő bejelentkezést követően történhet.

A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég, illetve a Szervező mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek önmaga vagy kísérője, vagy az ő felelősségük alá tartozó más személyek okoznak.

A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

A Szálloda alkalmazottja a Vendég szükségtelen zavarása nélkül jogosult a Vendég ott tartózkodása idején a szobába munkaköri kötelezettsége elvégzése (takarítás, üzemeltetés, karbantartás) érdekében belépni.

A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató köteles:

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a Szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szállodában, és minden szükséges adatot a Szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a Vendég vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen (széf) helyezett el.

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

Titoktartás

A Szolgáltató a Vendég vagy a Szervező által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához, illetve a szerződés teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

A Vendég és a Szervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendéggel és a Szervezővel szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a Szervező személyes adatait felhasználhatja, valamint a jogszabály által feljogosított szervek részére a Vendég és a Szervező személyes adatait átadhatja.

A Szálloda Adatvédelmi Szabályzata a jelen ÁSZF 2. számú melléklete.

A Felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Panaszkezelés

A panasz bejelentésének módja és helyei:

Szóbeli panasz: személyesen a Szállodában
Telefonon keresztül: a +36 30 915 3995 telefonszámon
Írásbeli panasz: a Vásárlók könyvében (elhelyezve a Recepción)
Postai úton: a Szálloda postacímén
Elektronikus levélben: info@patakhotel.hu e-mail címen

Panaszkezelési határidők:

Az írásbeli panaszokat a Szálloda az érintett területek vezetőivel egyeztetve a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A szóbeli panaszokat a Szálloda azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint helyben, a vizsgálatot követően azonnal meg is oldja, s amennyiben ez nem lehetséges, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a panaszos egyetértése mellett véglegesíti és egy példányát a panaszosnak átadja. Amennyiben ez utóbbi nem lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egy időben küldi ki – legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30. napon.

A Szálloda minden panaszt nyilvántartásba vesz, különös figyelmet fordítva a személyes adatok védelmére. A bekért személyes adatok kizárólag az azonosítás célját szolgálják, ezen kívül nem szolgálhatnak egyéb adatgyűjtési célt. A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény és az Adatvédelmi Szabályzat (2. melléklet) rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF 2021. június 1. napjától hatályos.

Az ÁSZF-et és módosításait a Szálloda honlapján (https://patakhotel-visegrad.hu/) nyilvánosságra kell hozni

Mellékletek

1. Házirend
2. Adatvédelmi szabályzat
3. Kisállatbarát szabályzat