fbpx

A Patak Park Hotelben való tartózkodás, illetve szolgáltatásainak igénybevétele csak jelen Házirend betartásával történhet. A Házirend rendelkezéseit a szálloda Vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Házirend a szállodában tartózkodó valamennyi Vendégünkre vonatkozik.

Az Elszállásolási Szerződés értelmében, a Polgárjogi törvénykönyv szerint:

A Patak Park Hotel Üzemeltetője, és tulajdonosa a MM 2000 PLUS KFT., székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 38. (továbbiakban „Üzemeltető”).

A Vendég köteles betartani a jelen házirend szabályait, abban az esetben, ha megsérti azokat, az Üzemeltetőnek jogában áll elállni az elszállásolástól és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat visszamondhatja a megegyezett idő lejárta előtt.

Szoba kiadása csak olyan Vendégnek lehetséges, aki érvényes, személyazonosságát igazoló dokumentummal jelentkezik be.

Vendégeink a szálloda épületeit, helyiségeit, eszközeit kizárólag rendeltetésszerűen használhatják, továbbá a vonatkozó Tűz- és Balesetvédelmi szabályokat, előírásokat kötelesek betartani.

A szálloda recepciója napi 24 órán keresztül működik.

A szobák az érkezés napján 15 órától foglalhatók el, az elutazás napján 10 óráig lehet bennük tartózkodni.

Ha a Vendég utólag kéri az ott tartózkodás meghosszabbítását, az Üzemeltető más szobát is felkínálhat, mint azt, amelyikben eredetileg volt elszállásolva.

Vendégeinknek tilos a szobában és a társas területeken a berendezés átrendezése, a telefonkészülékek a rádiók és televíziókészülékek, hajszárítók az elektromos hálózat vagy más berendezések javítása, és ezekbe bárminemű beavatkozása. Ellenkező esetben kötelesek az okozott kár megtérítésére.

Az Üzemeltető a Vendégek tárgyainak vagy a Vendégeknek hozott tárgyak káráért nem felel, kizárólag, ha azokban a kárt az Üzemeltető, vagy annak alkalmazottja okozta. Hozott tárgyaknak számítanak azok a tárgyak, amelyek a szállás vagy a tárgyak megőrzésére kijelölt helységekbe voltak elhelyezve, vagy amelyek az Üzemeltető alkalmazottainak voltak átadva. A kár megtérítését az Üzemeltetőnél azonnali hatállyal kell érvényesíteni. A kártérítés joga megszűnik, ha azt legkésőbb 15 napon belül, a kárról szerzett tudomás napjától számítva nem kerül érvényesítésre, illetve a Patak Park Hotel elhagyása után közlik azt az Üzemeltetővel.

A Vendég a megérkezésekor saját érdekében azonnal ellenőrzi a szoba berendezésének állapotát és működését, a minibár árlista szerinti felszerelését és az esetleges hibákat azonnal jelenti a recepción. Ellenkező esetben, az esetleges nem bejelentett hibákért felelősségre vonható, mintha saját maga okozta volna ezeket.

A Vendégnek joga van a bérbe vett szoba és a társas helységek teljes berendezésének használatára, az esetlegesen bennük okozott kárért felelősséggel tartozik.

Ha a Vendég az Üzemeltető tulajdonát eltulajdonítja, vagy abban kárt okoz, az Üzemeltető tulajdonában esett kár összege a végleges számla kiállításakor lesz kiszámlázva, amit a Vendég a szállodából való távozáskor köteles megtéríteni.

A Patak Park Hotel területén okozott károkért Vendégeink anyagi felelősséggel tartoznak!

Dohányzás: kizárólag az épületen kívül a kijelölt helyeken lehetséges. A szobákban és az épület többi részében TILOS. Amennyiben a Vendég a kijelölt helyeken kívül, engedély nélkül dohányzik, pótdíj megfizetésére kötelezhető, melynek mértéke a szobaár 25%-a.

Tűzgyújtás csak az arra kijelölt helyen, engedéllyel történhet.

Az Üzemeltető nem felel a Vendégek közti esetleges nézeteltérésekért vagy konfliktusokért, de a törvényes előírások értelmében megteszi a szükséges intézkedéseket a rend fenntartására az elszállásolási intézmény területén belül.

Balesetről, vagy más rendkívüli eseményről a Recepciót azonnal tájékoztatni kell.

Ha a Vendég megbetegszik, vagy megsérül az Üzemeltető alkalmazottja segítséget nyújt benne, hogy megfelelő orvosi ellátáshoz jusson. Elsősegélynyújtásra a mentőláda a recepción található.

A Patak Park Hotel Vezetősége a helyszínen történt balesetekért felelősséget nem vállal!  A szálloda területén található eszközöket és szolgáltatásokat Vendégeink minden esetben saját felelősségükre használják!

A Vendég egyetért azzal, hogy ott tartózkodása idején a szobába, munkaköri kötelezettsége elvégzésére, beléphessen a takarítónő, a karbantartó, esetleg az Üzemeltető más alkalmazottja.

A Vendégnek tilos a szobájában és az objektum más területein zajosan szórakozni, hangosan hallgatni a rádió és televízió programot. 22.00 – 6.00 óráig köteles az éjjeli nyugalom betartására.

Ha a Vendég időlegesen elhagyja a szobát köteles elzárni a vízcsapokat és bezárni az ablakokat.

Sporteszközök szobára vitele nem engedélyezett.

A szállás és az igénybe vett szolgáltatások árát a Vendég az érvényes árlista szerint köteles megtéríteni. Az Üzemeltető a számlát rendszerint a Vendég távozásakor állítja ki. A számla fizetési határideje azonnal, a kiállítás után érvényes. A Vendég távozásakor köteles a minibárból fogyasztott italokat az árlista alapján megtéríteni. 

A Vendég távozáskor köteles a szállodai telefon használatának megtérítésére.

A talált tárgyakat kérjük a Recepción leadni. A szálloda területére behozott értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk.

A Vendégek panaszait, reklamációkat és az esetleges javaslatokat az Üzemeltető felelős munkatársa fogadja.

A Vendég az objektum előtt álló parkolóban parkolhat, amely részben kamerarendszerrel megfigyelt, de nem áll őrzés alatt. Az Üzemeltető az így elhelyezett gépjárműért a vonatkozó jogi szabályok alapján felel.

A szálloda összes társas helysége kamerás megfigyelés alatt áll. 

Megkérjük kedves Vendégeinket, hogy szállodánk és a környezet tisztaságára fokozottan ügyeljenek, a kihelyezett hulladékgyűjtőket minden esetben vegyék igénybe!

A szálloda teljes területén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért a szálloda vezetősége nem vállal felelősséget! Értéktárgyaik elhelyezésére a szobai széf használatát javasoljuk.